Registrar Corp

CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI:

Vă transmit, anexat la prezenta, o adresă primită din partea companiei americane Registrar Corp, prin care suntem avizați de scăderea, în perioada decembrie 2018-februarie 2019, a numărului de unități/facilități de producție românești, din sectorul producției agroalimentare, producători care în trecut au înregistrat exporturi pe piața americană (scăderea numărului de astfel de unități de la 172 la 123 reprezintă o scădere de peste 28% a firmelor românești potențial exportatoare pe piața SUA).

Având în vederea necesitatea ca, în vederea realizării de exporturi pe piața SUA, producătorii și exportatorii români trebuie să se înregistreze/reînregistreze – pentru conformitatea exporturilor – la FDA (Food and Drug Administration), agenție subordonată Departamentului Agriculturii din SUA, iar de curând au fost operate o serie de modificări legislative în ceea ce privește accesul exportatorilor străini (FSMA sau Food Safety Modernization Act, care presupune reînoirea drepturilor de export pe piață, în perioada 1 octombrie – 31 decembrie a fiecărui an), sugerăm încurajarea companiilor românești de a își reînregistra facilitățile de producție/export, Registrar Corp oferind acest serviciu – în mod gratuit – la adresa de web www.registrarcorp.com/verify.