Camera de Comerț și Industrie Bihor, pe baza unui contract de mandat, emite certificate digitale.

Mandantul este furnizor de servicii de certificare conform Ordinului 577/29.10.2020, emis de Autoritatea pentru Digitalizare a României (ADR), conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică, acreditat conform Regulament eIDAS 910/2014.
Certificatele pot fi utilizate pentru :

  • Depunerea declarațiilor on-line în relațiile cu instituțiile de stat
  • Decontările către Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate
  • Rețeta electronică certificată pentru CNAS și SIUI
  • Depunerea și semnarea electronică a documentelor solicitate de Autoritățile contractante din cadrul Sistemului Electronic de Achiziții Publice
  • Transmiterea raportărilor către Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
  • Semnarea și/sau criptarea mesajelor transmise prin e-mail

Pentru informații, procedură de lucru și documentele necesare în vederea emiterii certificatelor digitale (semnătura electronică a documentelor), vă rugăm să apelați la telefon 0771-734228, 0259-417807, 0359-414557, e-mail secretariat@ccibh.ro, D-na Șandor Livia.