Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara, INTERLOG COM SRL și CORPORACTIVE CONSULTING SRL, implementează proiectul „SICONET – Servicii Integrate, Calificare și Ocupare, pentru tinerii NEETs” – POCU/909/2/4/150192.

Beneficiarii acestui proiect sunt tinerii NEETs șomeri, cu vârsta între 16-29 ani, cu domiciliul sau reședința în regiunile de dezvoltare Vest și Nord-Vest, înregistrați și profilați în prealabil de Agențiile Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din cele 2 regiuni de dezvoltare.

În vederea îmbunătățirii situației tinerilor din categoria NEETs, prin promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă în scopul integrării durabile pe piața muncii a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, organizam evenimentul BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ.

 Evenimentul se va desfășura în data de 27.10.2022 în intervalul orar 09.00-16.00, în Sala Mică a Primăriei Beiuș, Str. Samuil Vulcan nr. 16, fiind amenajate standuri expoziționale în acest sens.

În încercarea de a fi alături de dumneavoastră și de această dată în ceea ce priveşte prezentarea ofertei şi cererii de pe piaţa forţei de muncă, ne-ar face o deosebită plăcere să fiţi prezenţi alături de noi la acest eveniment.

Dorim să vă informăm că angajatorii prezenţi vor avea la dispoziţie pe întreaga durată a evenimentului un stand expoziţional cu următoarele dotări: masă de lucru, scaune, sursă de curent, etc. Toate costurile ocazionate de închirierea, amenajarea, paza, serviciile de catering, curățenia spațiului expozițional vor fi suportate de organizatori. De asemenea, vrem să subliniem că participarea la acest eveniment este gratuită.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 0359461731 – Fotache Emilia sau la adresa de email emilia.fotache.bh@anofm.gov.ro.

„SICONET – Servicii Integrate, Calificare şi Ocupare, pentru tinerii NEET’s”- Cod SMIS 150192- Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.