Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează modulul „Cereri de finanțare” al sistemului informatic MySMIS2021: https://mfe.gov.ro/mysmis2021-lansam-modulul-cerere-de-finantare-marcel-bolos-se-schimba-oficial-modul-in-care-se-vor-accesa-fondurile-europene-pentru-ca-cele-46-miliarde-de-euro-sa-intre/

MIPE a publicat calendarul consolidat al apelurilor de proiecte în 2023, pentru programele cu finanțare din fonduri europene, care să permită o corelare a diferitelor surse, atât din Politica de Coeziune 2021-2027, cât și din PNRR. Calendarul este disponibil aici: https://mfe.gov.ro/calendar-apeluri-de-proiecte/.