ARHIVA ELECTRONICA

Arhiva electronică este un sistem de evidență a priorității garanțiilor reale mobiliare și publicitare, structurat pe persoane și pe bunuri, o bază de date unde sunt înregistrate operațiunile privind garanțiile reale mobiliare având ca Autoritate de Supraveghere Ministerul Justiției. Implementarea în sistemul Camerei de Comerț și Industrie Bihor a Arhivei electronice a avut ca efect înlaturarea obstacolelor din calea convențiilor comerciale cu scopul de a facilita accesul firmelor, fie ele mari sau mici și indiferent de potențialul și economic la obținerea de credite în condiții mai avantajoase. Garanțiile reale mobiliare asigura îndeplinirea unei obligații civile sau comerciale născută din contractele încheiate între persoane fizice sau juridice.
Prioritatea creantelor garantate ale căror garanții mobiliare înscrise în Arhiva Electronică este protejată de lege și executarea garanțiilor este ușurată de mijloacele de identificare a bunurilor descrise în contractele de garanție. În același sens, creantele negarantate, publicate în Arhivă, sunt protejate, dând prioritate la executare creditorului dobânditor inițial, în raport cu alți creditori cesionari succesivi.

Dreptul de a opera înregistrări este rezervat operatorilor arhivei și agenților împuterniciți de aceștia.
Camera de Comerț și Industrie Bihor are calitatea de agent împuternicit al Operatorului  Camera de Comerț și Industrie a Romaniei,  având dreptul de a înscrie formularele de aviz de garanție în sistemul de administrare al RNPM prin redarea fidelă a conținutului formularului primit.
Pe scurt, înregistrarea unei garanții reale mobiliare în Arhiva Electronică presupune următoarea procedură
–    Creditorul sau reprezentantul  acestuia  completează un formular tip cu datele corespunzătoare cuprinse în contractul de garanție reală mobiliară;
–    Operatorul de arhivă procedează la înscrierea fidelă în Arhiva a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant, fără să exercite controlul de legalitate asupra acestora. Prin control de legalitate se întelege o verificare a concordanței dintre datele înscrise în formularul de aviz de garanție completat și cele cuprinse în contract și totodată o verificare a valabilității înseși a actului juridic
Mijloacele logistice de care dispune serviciul de Arhivă Electronică a Camerei de Comerț și Industrie Bihor alături de consultanța juridică de drept comercial, adaptată fiecărui caz în parte, garantează un serviciu de calitate, care protejează prin profesionalism nu numai cerințele de publicitate prevăzute de lege, dar și interesele de confidențialitate specifice mediului de afaceri.
În conformitate cu prevederile Regulamentului Arhivei, accesul oricărei persoane în vederea citirii, căutării informațiilor din Arhivă este nerestricționat; orice persoană va putea sa caute online, prin folosirea meniului de căutare, informații cuprinse în arhivă, fără a fi necesară obținerea unei autorizări prealabile în acest sens din partea vreunei autorități.
Căutarea informațiilor în Arhiva se poate efectua după elementele de identificare a bunului în garanție ori a bunului imobil la care este atașat bunul în garanție, după numele/denumirea proprietarului acelui bun imobil ori după numarul de identificare a avizului de garanție.