Proiectul „Pregatirea si crearea unei retele transfrontaliere de cooperare a mediului de afaceri din judetele Bihor si Hajdu Bihar” CBBCN

Proiectul CBBCN este o initiativa comuna a Zonei Metropolitane Oradea (lider de proiect) si a Camerelor de Comert si Industrie din judetele Bihor si Hajdu-Bihor, demarata cu scopul de a realiza o retea de cooperare transfrontaliera intre IMM-urile din zona de frontiera.

Parteneriatul proiectului are ca scop realizarea unei baze de date comune cu IMM-uri si pentru IMM-uri si nu numai, care va fi disponibila prin intermediul unei platforme electronice INTERREGIONAL BUSINESS MARKET. Aceasta din urma va putea fi o sursa de informatii pentru companiile din cele doua judete, dar nu numai si o baza de date care poate fi consultata in procesul de cautare a unor noi clienti sau furnizori. Prin intermediul acestui chestionar se doreste culegerea unor date publice ale cat mai multor IMM-uri pentru a usura cooperarea acestora din urma astfel intensificand activitatea economica din zona de frontiera.

Activitatile proiectului CBBCN:

  • Ca umare a realizarii bazei de date vor avea loc:
  • 2 Forumuri de afaceri (1 Oradea si 1 Debrecen) in vederea analizarii beneficiilor potentiale pe care cooperarea in zona transfrontaliera ar putea-o avea la nivelul IMM-urilor.
  • 2 Expozitii, unde vor participa IMM-uri din cele doua judete, in vederea crearii unei noi conectari transfrontaliere, la nivelul comunitatii de afaceri.
  • Promovarea cursurilor de pregatire (Comunicare in afaceri, Evaluarea afacerii si Legislatia Nationala) de catre CCI Bihor IMM-urilor membre ale Camerei si comunitatii de afaceri din judetul Bihor;
  • Organizarea vizitelor de studiu, si participarea la ele.

Pentru a putea participa la derularea acestui proiect cei interesati vor trebui sa completeze un formular, care se poate obtine de la Camera de Comert si Industrie Bihor secretariat@ccibh.ro

Two countries, one goal, joint success!

Project acronym: CBBCN
Project title: Preparing and setting-up a cross-border cooperation between business networks at the level Bihor and Hajdu Bihar counties
Reg. no: HURO/1001/160/2.1.2

CCIBH/HURO/160
Numar intrare/iesire:    225
Data:01.03.2013

INVITATIE DE PARTICIPARE

Achizitor CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BIHOR
Date de contact str. Roman CIOROGARIU, nr. 65, et. 2, loc. Oradea, jud. Bihor, tel. 0259417807, fax. 0359816676, e-mail: secretariat@ccibh.ro, web site: www.ccibh.ro
Persoana de contact Constantin BADEA – manager proiect , Daniela SUSMAN – Coordonator  financiar
Denumire proiect Preparing and setting-up a cross-border cooperation between business networks at the level Bihor and Hajdu Bihar counties,

Reg. no: HURO/1001/160/2.1.2

Denumire contract ORGANIZARE STUDY VISITS DESTINANTE MEDIULUI DE AFACERI

Stimate domn / Stimata doamna

Va transmitem Invitatia de participare la procedura de achizitie avand ca obiect servicii de organizare a Study Visits  destinate mediului de afaceri.

INFORMATII DESPRE PROCEDURA

Obiectul si locul de implementare a contractului: Obiectul contractului: servicii de organizare a Study Visits  destinate mediului de afaceri. Locatia de derulare: Oradea, jud. Bihor, sediul achizitorului.

Tip si durata contract: Tipul contractului: contract de servicii.

Durata contract: de la data semnarii acestuia si pana la data de 19.03.2013 ( data organizarii evenimentului Study Visit )

Valoarea estimata: 1.500 euro fara TVA.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut.

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 08/03/2013, ora 14:00

Data si ora deschiderii ofertelor: 08/03/2013, ora 15:00

Adresa la care se transmit ofertele: str. Roman CIOROGARIU, nr. 65, et. 2, loc. Oradea, jud. Bihor.

Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: str. Roman CIOROGARIU, nr. 65, et. 2, loc. Oradea, jud. Bihor.

Cursul de referinta leu/euro aplicabil (daca este cazul): oferta va fi exprimata in euro, la care se adauga TVA. Factura se va emite in intervalul 01 – 05 a lunii iar pretul va exprimat in lei la cursul inforeuro din luna emiterii facturii.

Va rugam sa confirmati intentia de a participa la procedura si primirea adresei noastre.

Pentru informatii suplimentare va puteti adresa la sediul Camerei de Comert si Industrie Bihor, str. Roman CIOROGARIU, nr. 65, et. 2, loc. Oradea, jud. Bihor, tel. 0259417807, fax. 0359816676, e-mail: secretariat@ccibh.ro.