Membrii Camerei pot fi

Membri individuali

  • operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la oficiul registrului comerțului, indiferent de domeniul de activitate.

  • sucursalele, reprezentanțele unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal inregistrate la oficiul registrului comerțului și autorizate să functioneze;

Membri colectivi

  • filialele camerelor de comerț bilaterale;

  • asociațiile profesionale locale;

  • organizațiile patronale existente în teritoriu;

Membri onorifici

  • cadre didactice

  • oameni de știință

  • specialiști în economie și legislație comercială

  • personalități ale vieții publice.