Creșterea Competitivității economice prin calificarea angajaților din Turism – COMTUR

Fundația AGORA Oradea, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Bihor și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Dâmbovița, a implementat în perioada 17.04.2014 – 16.10.2015  pe o perioada de 18 luni, proiectul cu titlul: ” Creșterea Competitivității economice prin calificarea angajaților din Turism – COMTUR”, Contract nr.  POSDRU/164/2.3/S/142133, proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – POSDRU.

Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității pe piața muncii pentru 950 de angajați din Regiunile NV și Sud Muntenia, prin calificarea în domeniile serviciilor turistice.

Obiectivele specifice ale proiectului s-au referit la :

  • Dezvoltarea și autorizarea a 4 programe de calificare și promovarea beneficiilor participării la formare profesională continuă  în rândul angajaților din turism.
  • Facilitarea accesului pentru 950 de angajați din turism la servicii de consiliere și programe de formare în vederea obținerii unei calificări complete.

Activitățile principale ale proiectului au inclus:

A1. Elaborare de programe de formare profesională continuă și materiale suport în vederea autorizării programelor de calificare;
A2. Campanie de informare și promovare a beneficiilor participării la programe de orientare, consiliere și formare pentru calificare completă în turism.
A3. Dezvoltarea, implementarea și evaluarea serviciilor de informare, consiliere și orientare profesională pentru 950 de angajați din turism
A4.  Furnizare de programe de calificare pentru 950 de angajați  din turism

Cursurile de calificare derulate, recunoscute la nivel național și european, vor fi de nivelul 1 și 2, astfel:

  • Lucrător în hoteluri – cameristă – Cod nomenclator 5142.1.1- calificare nivel 1- 360 ore;
  • Lucrător hotelier – Cod nomenclator 5142.2.1 – calificare nivel 2 – 720 ore;
  • Administrator pensiune turistică – Cod nomenclator 5121.2.4 – calificare nivel 2 – 720 ore;
  • Lucrător în comerț -Cod nomenclator 5220.1.1 – calificare nivel 1- 360 ore.

Activități transversale – pe tot parcursul proiectului (18 luni):

A.5.  Informare și publicitate pentru a asigura vizibilitate proiectului și finanțării obținute.
A.6.  Achiziții publice necesare implementării proiectului.
A.7.  Management de proiect

Valoarea totală a proiectului a fost de 4.120.389,00 lei.

Totodata prin revista BHB Business, realizata de catre Camera de Comert si Industrie Bihor si site-ul Camerei s-a prezentat constant proiectul, rezultatele acestuia, precum si disponibilitatea partenerilor de a efectua cursuri de calificare in turism ulterior finalizarii proiectului. 

In urma cursurilor organizate la sediul CCI Bihor 249 de persoane au primit diplome de calificare in domeniul turismului.

Raport de sustenabilitate perioada Septembrie- Decembrie 2015

Camera de Comerț și Industrie Bihor în calitate de partener în proiectul „Creșterea competitivității economice prin calificarea angajaților din turism-COMTUR” finanțat prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,Axa prioritara nr.2: Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii, Domeniul major de intervenție 2.3 Acces și participare la formare profesională continuă,  s-a preocupat constant de diseminarea rezultatelor proiectului în cadrul evenimentelor organizate, sau la care a luat parte ca și partener.  Astfel:

–         În data de 7 septembrie 2015-  în cadrul conferinței de presă realizata de către Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor privind acțiunile întreprinse pentru sprijinirea pieței forței de muncă din județul Bihor,  s-a prezentat oferta de cursuri de calificare din cadrul proiectului COMTUR  Lucrător în hoteluri – cameristă – Cod nomenclator 5142.1.1- calificare nivel 1- 360 ore; Lucrător hotelier – Cod nomenclator 5142.2.1 – calificare nivel 2 – 720 ore; Administrator pensiune turistică – Cod nomenclator 5121.2.4 – calificare nivel 2 – 720 ore; respectiv rezultatele proiectului.

–      În data de 10 Septembrie 2015,  la sediul Camerei de Comerț și Industrie Bihor , SC Crius SRL a organizat o sesiune de informare  „Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”  În cadrul acestui eveniment celor prezenți li s-a prezentat ca si  bună practică proiectul COMTUR: obiective, activități, rezultate.

–         În data de 23 octombrie 2015 – s-a organizat  „Topul firmelor pe anul 2015” . La festivitatea  organizată de Camera de Comerț și Industrie Bihor  au participat un număr de 125 de persoane din cele 920 de societăți, clasate pe  primele 3 locuri,.  Conducerea Camerei de Comerț și Industrie Bihor a acordat diplome firmelor bihorene,  care s-au clasat pe primele 3 locuri,  pentru cele 6 domenii de activitate, cât și trofeul creativității. În cadrul festivității s-au prezentat comunității de afaceri bihorene rezultatele proiectului COMTUR , respectiv oferta de cursuri autorizate în baza acestui proiect.

–         În data de 13 noiembrie 2015 – Romactiv Business Consulting SRL în parteneriat cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor, au organizat Bursa locurilor de muncă în Oradea, la Trade Center. În cadrul acestui eveniment s-a prezentat oferta de cursuri de calificare din cadrul proiectului COMTUR