Biroul de asistență 
și consultanță pentru societăți comerciale

 • Servicii de consultanță pentru constituirea, înregistrarea și modificarea actelor constitutive ale societăților comerciale;

 • Servicii de consultanță pentru constituirea, înregistrarea și modificarea actelor constitutive și a statutelor asociațiilor și fundațiilor;

 • Servicii de consultanță pentru constituirea PFA, II, IF și înregistrarea modificărilor acestora;

 • Informare primară și asistența în afaceri

 • Îndrumare pentru completarea corectă a cererii de înregistrare și autorizare a comerciantului;

 • Îndrumare pentru întocmirea documentației tehnice în vederea autorizațiilor de funcționare;

 • Redactarea declarațiilor pe proprie răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciților sucursalelor, cenzorilor, că îndeplinesc condițiile prevăzute de lege;

 • Rezervare denumire;

 • Redactare acte constitutive;

 • Redactare hotărâri, declarații, împuterniciri;

 • Redactare contracte de comodat;

 • Consultanță și intocmire documente în vederea înscrierii diverselor mențiuni în Registrul Comerțului;

 • Intermedierea obținerii de: avize, autorizații, certificate de origine, ștampilă, depunere capital social;Rezervare denumire;

 • Redactare acte constitutive;

 • Redactare hotărâri, declarații, împuterniciri;

 • Redactare contracte de comodat;

 • Consultanță și întocmire documente în vederea înscrierii diverselor mențiuni în Registrul Comerțului;

 • Intermedierea obținerii de: avize, autorizații, certificate de origine, ștampilă, depunere capital social;

Direcția relații servicii

 • Consultanță și asistență în domeniul afacerilor

 • Consultanță privind promovarea firmei și a produselor;

 • Sprijin în dezvoltarea activităților firmelor membre ale CCI Bihor;

 • Informații de afaceri din bazele de date proprii;

 • Informații privind economia județului;

 • Date privind cererile de ofertă și oferte interne și externe de produse și servicii;

 • Consultanță de specialitate pentru operatorii economici conform nomenclatorului de servicii și activități al C.C.I. Bihor;

 • Organizarea de misiuni economice, întâlniri de afaceri, manifestări comerciale, atât în țară cât și în străinătate;

 • Organizarea de mese rotunde,

 • Dezbateri, workshopuri, seminarii conferințe simpozioane pe teme de interese pentru membrii CCI Bihor

 • Participări la seminarii, simpozioane, misiuni economice în alte județe ale țării sau străinatate;

 • Furnizarea de informații privind manifestările expoziționale interne și externe;

 • Sprijin acordat comercianților în vederea participării lor la manifestări comerciale și expoziționale interne și externe.

 • Eliberarea certificatelor de origine;

 • Publicarea de pierderi de acte în Monitorul Oficial al României, partea a III-a;

 • Furnizarea de liste de firme românești structurate pe diferite criterii (nume firmă, adresă, telefon);

 • Facilitarea obținerii codului de bare;

 • Prezentare de firmă, servicii și/sau produse ce constă în organizarea de simpozioane, întâlniri de prezentare oferte și firme, conferințe, în cadrul cărora agentul economic își prezintă oferta;

 • Organizarea de cursuri de instruire pregătire și perfecționare profesională .

 • Închiriere sală de conferințe și echipamente necesare;

 • Pune la dispoziție, celor interesați publicațiile sosite la Cameră;

 • Executarea de multiplicări și plastitifieri;

 • Oferirea de informații din baza de date a Camerei;

 • Eliberarea de certificate și adeverințe;