Camera de Comerţ şi Industrie Bihor organizează programul de formare profesională

SPECIALIST ÎN MANAGEMENTUL DEȘEURILOR

Cod COR: 325713 (Tipul programului: Perfecționare )
Durata programului: 40 ore (teorie)
Taxa de participare: 600lei/persoană
Condiții de acces:    Studii medii absolvite

Cursul se desfăşoară pe parcursul a 7 zile, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Bihor, din Oradea, Str. Mihai Eminescu nr. 25A.

La finalizarea programului va fi susținută evaluarea finală a participanților printr-un examen /probă scrisă. După susținerea evaluării finale, cursanților le va fi eliberat Certificatul de absolvire recunoscut la nivel european de către Autoritatea Națională pentru Calificări pentru următoarele competențe:

 1. Comunicare în limba oficială
 2. Competențe informatice
 3. Competența de a învăța
 4. Lucrul în echipă
 5. Asigurarea calității activității de management al deșeurilor
 6. Planificarea activității de management al deșeurilor
 7. Instruirea personalului implicat în managementul deșeurilor
 8. Organizarea activităților specifice managementului deșeurilor
 9. Evaluarea activității de management al deșeurilor
 10. Raportarea rezultatelor privind managementul deșeurilor.

 

Documentele necesare înscrierii la curs sunt:

 • copie Carte de identitate,
 • copie Certificat de naștere,
 • copie Certificat de căsătorie (dacă este cazul),
 • copie Act de studii,
 • adeverință de la medicul de familie cu mențiune ”Apt pentru curs”.

Persoanele interesate sunt rugate să transmită TALONUL DE ÎNSCRIERE completat, la e-mail info@ccibh.ro sau să confirme la telefon 0745.245.986.