Arbitrajul comercial

Soluția optimă pentru rezolvarea litigiilor comerciale

Camera de Comerț și Industrie Bihor, în temeiul atribuțiilor conferite ei prin lege, organizează, la cererea celor interesați, arbitrajul comercial pentru soluționarea de litigii comerciale interne și internaționale, prin Comisia de Arbitraj Comercial special constituită în acest scop.
Arbitrajul comercial, organizat potrivit convenției parților și în temeiul prevederilor Codului de Procedură Civilă, constituie o modalitate alternativă de soluționare a litigiilor patrimoniale (evaluabile în bani), născute din acte și fapte de comerț. Soluționarea prin arbitraj a litigiilor comerciale se poate face numai având la baza convenția expresa a parților în acest sens, care are un dublu efect: atribuie competența soluționării unui anumit litigiu arbitrajului comercial și exclude competența instanțelor de drept comun. Procedura de arbitrare se finalizează, la fel ca la instanțele judecătorești, prin pronunțarea unei hotărâri. Aceasta hotarare este definitivă și obligatorie și se bucura de aceeași putere ca o hotărâre judecătorească, putând fi pusă în executare silită prin mijloacele stabilite de Codul de Procedură Civilă.

Clauza compromisorie recomandată de comisia de arbitraj comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Bihor: 

„Orice litigiu patrimonial decurgând din sau în legătura cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea, încheierea, executarea sau desființarea lui, va fi soluționat prin arbitraj organizat de Comisia de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industrie Bihor, în conformitate cu Regulamentul și Regulile de procedură arbitrală ale acestei Camere. Hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie.”

Inserarea într-un contract comercial aclauzei de arbitraj, în caz de litigiu, îndreptățește partea interesată s-ă ceară soluționarea acestuia pe calea arbitrajului, fiind exclusă competența instanțelor judecătorești

În esența, avantajele recurgerii la arbitrajul comercial sunt următoarele:

 • Litigiul este judecat de arbitri specializați, profesioniști cu o excelentă reputație, imparțiali și independenți, aleși de părți, care au deplină încredere în aceștia;

Dezbaterile în cauză și dosarul litigiului sunt :

 • confidențiale, nici o persoană străină neputând avea acces la dosar, fără acordul scris al părților;
 • cheltuielile arbitrale sunt mult mai reduse decât cheltuielile de judecată ocazionate de soluționarea definitivă a litigiului la o instanță de drept comun;
 • simplitatea procedurii arbitrale permite o soluționare rapidă și definitivă a litigiului – de regulă, în cel mult 5 luni de la data constituirii tribunalului arbitral;
 • înainte de începerea procedurii arbitrale, parțile pot apela la o procedură de conciliere sau mediere, cu caracter facultativ, instrument prin care se pot armoniza interesele părților, evitându-se litigiile comerciale, cu toate inconveniențele lor;
 • împotriva sentinței arbitrale nu se pot exercita căi de atac cu excepția unei acțiuni în anulare vizând doar motive de nelegalitate și nu de netemeinicie.

Taxe de arbitraj

Taxele de arbitraj, dacă valoarea litigiului este exprimată în lei, incepând cu 15.03.2009 sunt urmatoarele:

 • până la 2.000lei, taxa de arbitraj este de 200lei;

 • între. 2.001 lei și 5.000 lei, taxa de arbitraj este de 350lei + 3,5% pentru ce depășește 2.000 lei;

 • între 5.001 lei și 10.000lei, taxa de arbitraj este de 500 lei + 3% pentru ce depășește 5.000 lei ;

 • între 10.001lei și 20.000lei, taxa de arbitraj este de 750 lei +2,5% pentru ce depășește 10.000lei;

 • între 20.001 lei și 50.000 lei, taxa de arbitraj este de 1.500 lei + 2% pentru ce depășește 20.000 lei;

 • între 50.001 lei și 100.000 lei, taxa de arbitraj este de 2.500lei +1,5% pentru ce depășește 50.000 lei;

 • între 100.001 lei și 200.000 lei, taxa de arbitraj este de 3.500 lei + 1% pentru ce depășește 100.000 lei;

 • între 200.001 lei și 500.000 lei, taxa de arbitraj este de 5.000 lei + 1% pentru ce depășește 200.000 lei;

 • peste 500.001 lei, taxa de arbitraj este de 8.000 lei + 1% pentru ce depășește 500.000 lei.

Aprobată în sedința Colegiului de Conducere din data de 13.03.2009.

Președinte Curte Arbitraj
Bogdan Traian