Cum să deveniți membru?

Pentru a deveni membru cu drepturi depline al Camerei de Comerț și Industrie Bihor, trebuie să completați formularul de înscriere și să plătiți taxa de înregistrare și taxele anuale.
Calitatea de membru al Camerei este asigurată până la Adunarea Generală care are loc în anul următor plății taxei anuale.
Persoanele fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul social în afara județului Bihor pot deveni membri ai Camerei, cu condiția să fie membri ai Camerei județene de domiciliu sau sediu social, după caz.
Potrivit statutului CCI Bihor, membrii Camerei de Comerț și Industrie Bihor au anumite drepturi și obligații.

Taxe și cotizații

Taxa de înscriere se calculeaza în lei, in funcție de capitalul social al societăților comerciale care vor să devină membre CCI Bihor.

Taxa de înscriere

Capital social Taxa de inscriere
200 – 5000 RON 100 RON
peste 5000 RON 150 RON

Nivelul cotizației anuale

Capital social Cotizatie
 200 – 1000  250 RON
 1001 – 10000  350 RON
 10001 – 50000  700 RON
 50001 – 100000  1000 RON
 peste 100000  1200 RON

Membrii Camerei pot fi

 • operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la oficiul registrului comerțului, indiferent de domeniul de activitate

 • sucursalele, reprezentanțele unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal inregistrate la oficiul registrului comerțului și autorizate să functioneze

Avantajele oferite membrilor Camerei de Comerț și Industrie Bihor

În exclusivitate:

 • Participarea la Adunările generale ale membrilor Camerei;
 • Dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale Camerei;
 • Sa beneficieze, în  condițiile  stabilite  de  adunarea    generală,  de  serviciile  Camerei privitoare la: documentarea, informarea și reclama comercială a membrilor la obținerea certificatelor,  atestărilor și vizelor ce intra în competența Camerei, la specializarea profesionala a membrilor ca și la celelalte servicii și facilități acordate de CCI;
 • Sa participe cu prioritate, la societățile având ca   scop prestarea de servicii,  în interesul membrilor;
 • Sa sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comercianților, în vederea promovării acestor interese.

Prioritate la:

 • Promovarea și   apărarea intereselor legitime fața de organele guvernamentale centrale și autoritățile locale, alte organisme și instituții
 • Participarea la misiunile economice, târgurile, expozițiile, seminariile, simpozioanele și   alte manifestări comerciale organizate de Camera
 • Participarea la întâlniri cu oameni de afaceri din țara și strainatate
 • Înscrierea în arhiva electronică de garanții reale mobiliare

Regim preferențial pentru:

 •  Consultanță, informare și asistență de specialitate în probleme legate de desfasurarea activității comercianților
 • Intermedierea   obținerii   avizelor,   abilitărilor,   autorizațiilor,   licențelor,   certificatelor   pentru operațiunile de comerț exterior
 • Servicii privind crearea imaginii organizației
 • Organizare de simpozioane, expoziții, seminarii, prezentări ale firmelor în spațiile Camerei
 • Întocmire de corespondență comercială
 • Publicarea pe Internet a elementelor de identificare a firmei, în pagina web a CCI Bihor
 • Înregistrarea pe Internet, în pagina web a CCI Bihor a ofertei/cererii/cooperării firmei membre

Obligațiile membrilor:

 • Sa respecte prevederile statutului Camerei și ale hotărârilor Adunării Generale și să sprijine îndeplinirea obigațiilor Camerei;
 • Să plătească taxa de înscriere și cotizația anuală stabilită de Colegiul de Conducare.
 • Să-și desfăsoare activitatea cu respectarea legii și a uzantelor comerciale evitând orice act de concurență neloială;
 • Să ia în considerare în activitatea lor toate acordurile stabilite de Camera cu diverse instituții sau organizații în diferite domenii și să acționeze conform hotărârilor și a recomandărilor organelor de conducere;
 • Participă activ la toate acțiunile Camerei la care s-au angajat în prealabil;
 • Atunci când pentru activitatea Camerei este necesar, sunt obligați să-și puna la dispoziție informațiile necesare  în  măsura în care prin aceasta nu se aduce vre-un prejudiciu membrilor din cauza, fiind obligați totodata a pastra secretul informațiilor comerciale primite de la Camera.