Centrul teritorial de promovare a protecției proprietății industriale

Centrul Teritorial de Promovare a Protecției Proprietății Industriale (CRPPPI) s-a înființat în anul 1998, pe baza unui Protocol între OSIM București și Camera de Comerț și Industrie Bihor.
Scopul activității Centrului este de a oferi și efectua la cerere, o paletă de servicii prin care să disemineze informații publice legate de Proprietatea Industrială, să sensibilizeze comunitatea locală asupra necesității protecției obiectelor proprietății industriale.

Prin servicii competente și de calitate Centrul Teritorial asigură:
–    informare și mediatizare asupra problemelor referitoare la proprietatea industrială și a evenimentelor legate de acest domeniu, prin toate mijloacele de care Centrul Teritorial dispune, prin intemediul Camerei de Comerț și Industrie și anume mass- media, buletin informativ, seminarii, simpozioane, târguri, expoziții, etc.
–    asistența la identificarea, protejarea, înregistrarea, evidențierea, obiectelor de proprietate industrială: mărci, desene, indicații geografice, brevete, modele de utilitate
–    sprijin formal, informal și logistic acordat agenților economici interesați de problemele proprietății industriale
–    asistenta la redactarea documentațiilor pentru înregistrări obiecte de proprietate industrială și pentru cercetări documentare referitoare la acestea;
–    cercetare documentară și asistența referitoare la stabilirea denumirii și graficii mărcii dorite pentru obținerea înregistrării, asupra clasificării produselor și / sau serviciilor,
–    cercetare documentarea și asistența privind utilizarea informațiilor la stabilirea și descrierea desenului sau modelului industrial
–    cercetare documentarea și asistenta în domeniul brevetelor și a modelelor de utilitate
–    acces la baze de date naționale și internaționale în domeniul proprietății industriale

Nu în ultimul rând trebuie să precizăm ca Centrul Teritorial acordă asistență și informații legate și de aria de protecție a drepturilor de proprietate și implicațiile acesteia, având în vedere posibilitatatea de a proteja nu numai la nivel național ci și la nivel comunitar și/sau internațional.
Astfel CRPPPI  este o punte de legatura între OSIM și mediul de afaceri facilitând în primul rând accesul la informație. De asemenea, prin activitatea sa, influențeaza creșterea numărului cererilor de brevet, cererilor de înregistrare marcă sau desene și modele industriale.

Promovare informații în domeniul proprietății industriale -referitor la brevete mărci, desene și modele industriale, indicații geografice;
Informare referitoare la înregistrarea mărcilor de fabrica, de comerț și de servicii, a denumirilor de origine, a indicațiilor de proveniență și a semnelor comerciale;
Asistența în domeniul proprietății industriale – referitor la brevete mărci, desene și modele industriale, indicații geografice.
Cercetări documentare pe diverse teme;
Acces la baze de date naționale și internaționale pe probleme de proprietate industrială.