Camera de Comerț și Industrie. Navigație și Agricultură Constanța implementat proiectul Instrument Anticoruptie pentru IMM-uri – ACTS, finanțat de Comisia Europeană – DG HOME. Proiectul a fost inițiat de Asociaţia Camerelor Italiene de Comerţ – Unioncamere – leader de proiect  și parteneriatul format din următoarele organizaţii: Eurochambres – Asociaţia Europeană a Camerelor de Comerţ şi Industrie, două Camere de Comerţ din Italia – Bari şi Latina, Camera de Comerţ şi Industrie a Serbiei, şi CCINA Constanţa

Obiectivul general al proiectului este de a oferi expertiza şi instrumentele necesare pentru combaterea şi împiedicarea răspândirii corupţiei în sectorul privat, cu accent pe microîntreprinderi şi IMM-uri.

Pentru a analiza fenomenul corupţiei în rândul microîntreprinderilor şi IMM-urilor, sursa şi modul de răspândire a acesteia, au fost colectate iniţiativele locale şi naţionale de prevenire şi luptă împotriva corupţiei în rândul IMM-urilor din Europa. Toate aceste iniţiative si proiecte identificate au fost  incluse într-o broşură, care cuprinde studii de caz relevante din Europa şi a fost diseminată la nivel european.

Instrument on line C-Detector realizat în cadrul proiectului ACTs

C-Detector – joacă în ofensivă împotriva corupției  este un instrument de autoevaluare a riscului de corupție creat pentru a sprijini IMM-urile care funcționează în Europa, în vederea implementării unor măsuri adecvate de prevenire și combatere a corupției.

Printr-un chestionar scurt, C-Detector oferă firmelor posibilitatea de a realiza o evaluare a riscului de expunere a companiei la situațiile de corupție. La finalul chestionarului, după vizualizarea rezultatului testului tocmai finalizat, compania primește îndrumări utile în prevenirea corupției, precum și sugestii concrete privind acțiunile care trebuie întreprinse pentru a reduce probabilitatea apariției unui eveniment de corupție.

C-Detector este disponibil la adresa https://www.c-detector.eu/ , inclusiv varianta în limba română și poate fia accesat gratuit, fiind asigurată confidențialitatea datelor celor care accesează acest instrument.