Proiectele Camerei de Comerț și Industrie Bihor

CCIBH participa in calitate de partener la diferite proiecte ce vizeaza cooperarea transfrontaliera, cresterea competitivitatii economice si imbunatatirea activitatii firmelor.

Proiecte în derulare

START UP PLUS

Programul CRITBIZ se realizează în cadrul proiectului STARTUPPLUS.RO inițiat de Asociația pentru Promovarea Afacerilor în România.A primit finanțare prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toti. Prioritatea de investitii 8iii – Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi, inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare. Obiectivul specific 3.7. – Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana. Partenerii principali ai proiectului sunt: Camera de Comerț și Industrie Bihor și Grupul PONT.

Misiunea principală a programului CRITBIZ este dezvoltarea strategică a ecosistemului antreprenorial din regiunea Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Sălaj și Satu Mare) în sectoarele industrii creative și IT prin crearea unei rețele de colaborare profesionale și comunități de suport. Prin program se vor organiza cursuri de formare antreprenorială a minimum 400 de participanți din regiune și prin alegerea a 48 planuri de afaceri sustenabile spre finanțare cu max. 40.000 Euro.

Principiile care definesc programul CRITBIZ: inovare socială, egalitate, accesibilitate, sustenabilitate și utilizarea eficientă a resurselor. Prin înființarea unor întreprinderi noi inovative, contribuim împreună la creșterea economică a regiunii, la crearea unor noi locuri de muncă, la includerea tinerilor, șomerilor și a tuturor persoanelor interesați de antreprenoriat, la promovarea antreprenoriatului feminin, și la protecția mediului prin dezvoltare durabilă – astfel generăm schimbare de perspective.

Industrii creative: acele activități economice, care se ocupă de generarea sau exploatarea cunoștințelor și informației (crearea de valoare economică (profit) prin proprietate intelectuală). Alternativ, sunt denumite industrii culturale sau domenii ale economiei creative: publicitatea, arhitectura, arta, meșteșugurile, design-ul, moda, filmul, muzica, artele scenei, editarea (publishing), cercetarea și dezvoltarea, software-ul, jocurile și jucăriile, TV & radio, jocurile video.

Tehnologia informatiilor si telecomunicatii: este tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea) informației, în particular prin folosirea computerelor pe multiple domenii legate de date și informații, cum ar fi: procesoare, calculatoare, hardware și software, limbaje de programare, structuri de date și altele (managementul datelor, construcția de hardware pentru calculatoare, proiectarea de software, administrarea sistemelor informaționale).

Proiecte derulate

COMTUR

Fundația AGORA Oradea, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Bihor și Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Dâmbovița, a implementat în perioada 17.04.2014 – 16.10.2015  pe o perioada de 18 luni, proiectul cu titlul: ” Creșterea Competitivității economice prin calificarea angajaților din Turism – COMTUR

C2C

Camera de Comert si Industrie Bihor, in calitate de partener de proiect, a organizat pentru firmele bihorene, in data de 16.05.2013, la orele 10:00, la sediu, Str. Roman Ciorogariu Nr. 65, cursul pilot al proiectului „Working and Learning in the World of Cradle-to-Cradle”, acronim C2C.

BHB

Camera de Comert si Industrie Bihor in calitate de Lider de Proiect a depus si castigat proiectul   BHB – Sustainable  Development Business Center HURO/1101/175/2.1.1 in cadrul  Programului de cooperare transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013, Axa prioritara 2, Aria de inerventie 2.1 Actiunea 2.1.1 Sprijinit de catre Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

CBBCN

Proiectul „Pregatirea si crearea unei retele transfrontaliere de cooperare a mediului de afaceri din judetele Bihor si Hajdu Bihar” CBBCN este o initiativa comuna a Zonei Metropolitane Oradea (lider de proiect) si a Camerelor de Comert si Industrie din judetele Bihor si Hajdu-Bihor, demarata cu scopul de a realiza o retea de cooperare transfrontaliera intre IMM-urile din zona de frontiera.