Situația activelor disponibile ( neutilizate în activitățile curente)

În tabelul de mai jos vă prezentăm situația activelor disponibile aflate în proprietatea privată  RNP-Romsilva