Anunț privind urmările intrării în vigoare a Legii nr. 102/02.07.2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990