Vouchere de proprietate intelectuală pentru IMM-uri – SME Fund Septembrie 2021

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI organizează la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV), București, următoarele cursuri de instruire în domeniul proprietăţii industriale:

 1. Modulul BREVETE DE INVENŢIE ŞI MODELE DE UTILITATE:
  • Durată: 5 zile
  • Perioada: 18 – 22.10.2021 între orele 900 – 1700
  • Loc de desfăşurare: USAMV
  • Taxa de participare: 800 LEI
 1. Modulul MĂRCI ŞI INDICAŢII GEOGRAFICE:
 • Durată: 5 zile
 • Perioada: 25-29.10.2021 între orele 900 – 1700
 • Loc de desfăşurare: USAMV
 • Taxa de participare: 800 LEI
 1. Modulul DESENE ŞI MODELE:
 • Durată: 3 zile
 • Perioada: 01-03.11.2021 între orele 900 – 1700
 • Loc de desfăşurare: USAMV
 • Taxa de participare: 500 LEI

Data limită pentru înscriere:  08.10.2021

Facilitati:

 •   Posibilitatea cazarii, contra cost, in cadrul Campusului  Universitatii de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (in limita locurilor disponibile) pe perioada desfasurarii cursurilor pentru participantii din alte localitati. Mai multe detalii se pot obtine la numarul de telefon 0765195427.
 •   Posibilitatea servirii pranzului, contra cost, in cadrul restaurantului Universitatii de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.

Înscrierile se pot face direct la Registratura OSIM, prin fax: 021.312.38.19 sau prin e-mail: registratura@osim.ro, cu specificaţia „În atenţia Serviciului Comunicare și Marketing Operațional” pe baza unui formular-tip ce se găseşte şi pe site-ul OSIM www.osim.ro

Înscrierea participanţilor se va face în ordinea primirii solicitărilor şi a achitării taxei de participare, în limita a 50 de locuri.

Taxa de participare poate fi achitată până la data limită a înscrierii direct la casieria OSIM sau în contul IBAN RO05 TREZ 7032 0F33 5000XXXX– Trezoreria sector 3 Bucureşti, cod fiscal 4266081, cu precizarea “pentru Cursul de PI”. Pentru confirmarea înscrierii vă rugăm să trimiteţi o copie după dovada plăţii la Serviciul Comunicare și Marketing Operațional (direct la OSIM sau prin e-mail).

Persoane de contact: dna Cristina Mihalache e/mail: cristina.mihalache@osim.ro și Marina Voiculescu e-mail: marina.voiculescu@osim.ro .

Pentru relaţii suplimentare telefon: 021-306.08.00, int. 221, 208, 269.