Dorim sa va informam ca Agentia de Dezvoltare Regionala Nord – Vest lanseaza Apelul de proiecte ”Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”

Prin intermediul apelului de proiecte dedicat, aferent OS 1.1, acțiunea 1.1.1, se vor finanța activități de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte pe domeniile de specializare inteligentă ale regiunii Nord-Vest cuprinse in Strategia RIS3 N-V: obligatoriu cel puțin unul din studiile : ● studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz; ● proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; ● proiectul tehnic de execuție dar si pentru documentații de tipul: ● plan de afaceri; ● studiu de marketing;● studiu de oportunitate;

  • studiu geotehnic; ● studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; ● studiu arheologic, ● studiu hidrologic; ● studiu topografic; ● documentație cadastrală; ● precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domenii de specializare inteligentă.

Gasiti atasat Fisa sursei de finantare, pentru informatii suplimentare va rugam sa nu ezitati sa ne contactati.

Persoana de contatct:

Gabriela Toader

Tel. 0731316510

Email: gabriela.toader@frontierconsulting.ro