Urmare a Ordinului Ministrului educației nr. 6689 din 17.11.2023 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional pentru anul școlar 2024-2025, rugăm transmiteți solicitările Dvs. conform anexelor 6 și 7, anexate.

Pentru învățământul preuniversitar dual, operatorii economici interesați transmit, până la data de 8 decembrie 2023, la Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), solicitările de școlarizare în învățământul preuniversitar dual, conform modelului de solicitare din anexa nr. 7 la ordinul de aprobare a calendarului.

Solicitările din partea operatorilor economici se transmit prin e-mail la adresele tvet@tvet.ro și contact@isjbihor.ro cu respectarea termenului limită prevăzut în calendarul mai sus menționat.

            Pentru învățământul profesional, operatorii economici înaintează unităților de învățământ profesional și tehnic sau inspectoratului școlar (e-mail: contact@isjbihor.ro), solicitările de școlarizare în învățământul profesional pentru anul școlar 2024-2025, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la ordinul de aprobare a calendarului mai sus mențional, până la data de 8 decembrie 2023. În absența nominalizării de către operatorii economici a unei unități de învățământ, Inspectoratul Școlar Județean Bihor vă transmite aceste solicitări la unități de învățământ care pot cuprinde în oferta educațională calificările solicitate.

            Spre informare, puteți consulta site-ul Inspectoratului Școlar Județean Bihor, www.isjbihor.ro, secțiunea Curriculum, Învățământ tehnic și profesional.