Biroul de asistentă pentru promovarea

Responsabilității Sociale a Intreprinderilor

 În perioada octombrie 2009 – aprilie 2012, Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, în parteneriat cu Ecosistemi SRL și cu sprijinul celor 42 de Camere de Comerț și Industrie județene implementează proiectul Birouri de Asistență pentru Promovarea Responsabilității Sociale a Intreprinderii. Prin această inițiativă ne propunem să contribuim la dezvoltarea unui mediu de afaceri triplu eficient: ecologic, echitabil și competitiv economic!

Conceptul de responsabilitate sociala a intreprinderii a dobândit în ultimii ani o importanță strategică la nivel european și național, tradusă printr-o serie de Comunicări ale Comisiei Europene (2002, 2006 si 2011), prin rolul acordat de strategia Europa 2020 acestui concept și implicit necesității de a orienta fondurile nerambursabile din perioada 2014 – 2020 către acest domeniu, precum și prin elaborarea și aprobarea de către Guvernul Romaniei a unei Strategii de Promovare a RSI 2011 – 2016, în care se subliniază rolul pe care camerele de comerț și industrie îl pot juca în implementarea acestui concept.

Obiectivul general al proiectului constă în abilitarea actorilor socio-economici și civici relevanți să identifice și să implementeze practicile necesare pentru creșterea interesului societății romanești față de Responsabilitate Socială a Intreprinderilor, prin întărirea competențelor personalului Camerelor de Comerț pentru a lucra în cadrul unei rețele naționale de birouri de asistență RSI, ce vor promova conceptele și instrumentele RSI în rândul actorilor sociali, organizațiilor societății civile și în mediul de afaceri național.

Obiectivele specifice vizate:

  • obținerea unui cadru exhaustiv național privind nivelul de conătientizare ți practicile RSI existențe;
  • analiza și adaptarea structurilor organizaționale ale Camerelor de Comerț Județene (42) astfel încât fiecare din ele să fie capabile să gazduiască un birou de asistență RSI;
  • elaborarea și livrarea unor sesiuni de instruire privind conceptele și practicile RSI pentru personalul Camerelor de Comerț, destinate dezvoltării competențelor și soluțiilor necesare pentru adaptarea potențialului operativ al angajaților la provocările dezvoltării durabile în general și la funcționarea birourilor de asistență RSI în special.

Prin acest proiect 2 angajați ai CCI Bihor au participat la seminarii de informare și a fost înființat la sediul CCI Bihor un Birou de consultanță în domeniul Responsabilității Sociale a Intreprinderilor.